Krajowa Rada Notarialna

Kancelaria

+48 56 621-05-02+48 503-498-931
Pn - Pt 8:00 - 16:00Sobota - na życzenie klienta

Prowadzę kancelarię notarialną od 1992 roku, jestem członkiem Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Działalność prowadzę w oparciu o ustawę "Prawo o notariacie" z dnia 14 lutego 1991 roku (t.jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 540) i inne akty normatywne.

W mojej Kancelarii Notarialnej zatrudniony jest zastępca notarialny Eliza Etynkowska-Kowalskaktóra uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2018 roku i została wspisana na listę zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku: 

http://www.gdin.pl/wp-content/uploads/2019/02/wykaz-zast-notarialnych.pdf

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,14206,lista-osob-ktore-uzyskaly-pozytywny-wynik-z.html.

 

Mirosława Szyczewska
Notariusz

Zakres czynności

Wykonuję czynności notarialne w zakresie:

 • sporządzania aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu w formie różnych umów przewidzianych prawem,
 • sporządzania aktów notarialnych dotyczących najmu okazjonalnego (oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC co do obowiązku opróżnienia lokalu po upłynięciu terminu najmu),
 • sporządzania poświadczeń podpisów pod treścią o znaczeniu prawnym,
 • poświadczania dziedziczenia (od 2010 roku poświadczenia dziedziczenia dokonane przez notariusza mogą zastępować postanowienia o nabyciu spadku dokonywane przez sądy),
 • spisywania protokołów w formie aktu notarialnego (w tym ze zgromadzeń Spółek i Wspólnot Mieszkaniowych),
 • sporządzania protestów weksli,
 • sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów,
 • przyjmowania na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzania projektów aktów,
 • doręczania oświadczeń,
 • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

 Zobacz cennik

 

Masz pytanie?Napisz do nas

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Mirosława Szyczewska

ul. Rynek Staromiejski 9
87-100 Toruń

 

tel.   + 48 56 621 05 02
fax.   + 48 56 621 05 02


kom. + 48 503 498 931

kom. + 48 603 660 907


email: notariusz@szyczewska.com.pl

Pn - Pt  8:00 - 16:00   Sb - na życzenie klienta

NIP 879-025-18-57

 

Numer rachunku bankowego: 

96 1090 1506 0000 0000 5002 0380 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

 

Informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest notariusz Mirosława Szyczewska w Toruniu, prowadząca Kancelarię Notarialną w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski 9, tel. 56 621 05 02, adres e-mail: notariusz@szczyczewska.com.pl.

2. Celem zbierania danych jest udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w potrzebie komunikacji z użytkownikiem strony.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 

Odpowiem na każde pytanie związane z działalnością mojej kancelarii
Top