Krajowa Rada Notarialna

Kancelaria

+48 56 621-05-02+48 503-498-931
Pn - Pt 8:00 - 16:00Sobota - na życzenie klienta

Prowadzę kancelarię notarialną od 1992 roku, jestem członkiem Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Działalność prowadzę w oparciu o ustawę "Prawo o notariacie" z dnia 14 lutego 1991 roku (t.jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 540) i inne akty normatywne.

Mirosława Szyczewska
Notariusz

W związku z licznymi telefonami informuję, że Kancelaria jest czynna. Zachowujemy wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii.

Uprzejmie proszę, aby do kancelarii stawiały się wyłącznie osoby będące stronami, ewentualnie ich formalni pełnomocnicy. Ograniczając stawiennictwo wyłącznie do bezpośrednio zainteresowanych chronimy osoby najsłabsze.

Preferujemy kontakt telefoniczny na numer: 503 498 931 gdzie można wysyłać zdjęcia dokumentów oraz adres e’mailowy: notariusz@szyczewska.com.pl gdzie można wysyłać skany dokumentów; funkcjonuje również dotychczasowy numer Kancelarii 566210502.

Zakres czynności

Wykonuję czynności notarialne w zakresie:

 • sporządzania aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu w formie różnych umów przewidzianych prawem,
 • sporządzania aktów notarialnych dotyczących najmu okazjonalnego (oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC co do obowiązku opróżnienia lokalu po upłynięciu terminu najmu),
 • sporządzania poświadczeń podpisów pod treścią o znaczeniu prawnym,
 • poświadczania dziedziczenia (od 2010 roku poświadczenia dziedziczenia dokonane przez notariusza mogą zastępować postanowienia o nabyciu spadku dokonywane przez sądy),
 • spisywania protokołów w formie aktu notarialnego (w tym ze zgromadzeń Spółek i Wspólnot Mieszkaniowych),
 • sporządzania protestów weksli,
 • sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów,
 • przyjmowania na przechowanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzania projektów aktów,
 • doręczania oświadczeń,
 • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Zobacz cennik

Masz pytanie?Napisz do nas

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Mirosława Szyczewska

ul. Rynek Staromiejski 9
87-100 Toruń

tel. + 48 56 621 05 02
fax. + 48 56 621 05 02


kom. + 48 503 498 931

kom. + 48 603 660 907


email: notariusz@szyczewska.com.pl

Pn - Pt 8:00 - 16:00 Sb - na życzenie klienta

NIP 879-025-18-57

Numer rachunku bankowego:

96 1090 1506 0000 0000 5002 0380

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

Informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest notariusz Mirosława Szyczewska w Toruniu, prowadząca Kancelarię Notarialną w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski 9, tel. 56 621 05 02, adres e-mail: notariusz@szczyczewska.com.pl.

2. Celem zbierania danych jest udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w potrzebie komunikacji z użytkownikiem strony.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Odpowiem na każde pytanie związane z działalnością mojej kancelarii
Top